ModuleLoader
5
Khóa học đang diễn ra
1
Kỳ thi đang diễn ra
42
Số lượng bài thi

Chào mừng bạn

Chúc bạn có những giờ học vui vẻ!

VCIC

E - Learning

E-learning (Viết tắt cuả electronic Learning) là một thuật ngữ có nhiều quan điểm và cách hiểu khách nhau.

- E-learning là sử dụng các công nghệ Web và internet trong học tập (William Horton)

- E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

- E-learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ và công nghệ thông tin, truyền thông.

KHÓA HỌC TIÊU BIỂU
TRANG WEB LIÊN KẾT

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM

Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260-262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84)-24-38533333. Fax: (84)-24-38533333.

© 2018 VCIC

VCIC

E-learning

Coppyright.Text Copyright 2017 - Vietnam Climate Innovation Center. All Rights Reserved