Đổi mật khẩu
Hướng dẫn đổi mật khẩu
Truy cập vào hệ thống: https://generali.dtt.vn
Chọn Vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải. Chọn Đổi mật khẩu. Màn hình đổi mật khẩu hiển thị. 
  • Mật khẩu cũ: Nhập lại mật khẩu hiện tại của người dùng
  • Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới muốn đổi
  • Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới muốn đổi
Nhấn ĐỔI MẬT KHẨU để hoàn thành việc đổi mật khẩu.