Mô hình tinh gọn Lean Startup
Đăng bởi: host | Ngày: 17:15 16/10/18 | Lần xem: 150

- Startup cần cách tiếp cận mới

- Giới thiệu về Lean Startup
- Thiết kế mô hình kinh doanh
- Business Model Canvas
- Phát triển khách hàng
- Thiết kế giá trị
- Value Proposition Canvas
- Sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP)
- Quy trình phát triển sản phẩm linh hoạt
- Thí nghiệm và học hỏi